นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภาษาไทย
27 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภาษาอังกฤษ
27 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
14 มกราคม 2565

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)
14 มกราคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
14 มกราคม 2565

131


องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด
(No  Gift  Policy) เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน  แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล  และเป็น
องค์กรแห่งความโปร่งใส


 

เอกสารแนบ