องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ : 075-290-433 โทรสาร : 075-290-433
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sarabanlampura@gmail.com