การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
5 มกราคม 2564

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
6 พฤษภาคม 2563

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
6 พฤษภาคม 2563

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ได้ที่นี่

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
6 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ได้ที่นี่

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
6 พฤษภาคม 2563

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
6 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 ได้ที่นี่