แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ลำภูรา (พ.ศ.2566 – 2570)
15 มิถุนายน 2565

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ลำภูรา (พ.ศ.2566 – 2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 มีนาคม 2565

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
10 เมษายน 2560

215


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ