การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 25645)
18 เมษายน 2565

95


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงาน ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 25645 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย 2564)
7 ตุลาคม 2564

89


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงาน ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ย 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)
2 เมษายน 2564

234


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 มกราคม 2564

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ