ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
18 เมษายน 2565

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ตุลาคม 2564

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
20 มกราคม 2564

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2565
20 มกราคม 2564

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
20 มกราคม 2564

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
14 ตุลาคม 2563

214


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2562
8 ตุลาคม 2562

207


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ