นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
20 พฤษภาคม 2564

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
20 พฤษภาคม 2564

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
20 พฤษภาคม 2564

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
20 ตุลาคม 2563

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ