การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ธันวาคม 2565

24


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 พฤศจิกายน 2565

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 มกราคม 2565

117


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 พฤศจิกายน 2563

232


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ