รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.ลำภูร ประจำปีงบประมาณ 2565
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.ลำภูร ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ