ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
21 มีนาคม 2567

16


วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา อำเภอห้อยยอด จังหวัดตรัง จัดงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยนายชนะ ด้วนราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เป็นประธานพิธีเปิดงาน MOI Waste Bank Week - พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ลำภูรา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตัวแทนกลุ่ม อสม. สมาชิก อถล. และประชาชนทั่วไป โดยภายในงานจัดให้มีการดำเนินงานของธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยธนาคารขยะอย่างมีประสิทธิภาพ