ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปี พ.ศ.2566
5 กรกฎาคม 2566

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่