สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
1 กันยายน 2566

0


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
3 สิงหาคม 2566

0


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
3 กรกฎาคม 2566

2


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
6 มิถุนายน 2566

3


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2566
1 พฤษภาคม 2566

11


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566
3 เมษายน 2566

14


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1 มีนาคม 2566

16


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566

17


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 65
4 มกราคม 2566

29


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 65

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน65
1 ธันวาคม 2565

42


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน65

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม65
1 พฤศจิกายน 2565

38


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม65

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน65
30 กันยายน 2565

40


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน65

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
1 กันยายน 2565

57


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
1 สิงหาคม 2565

60


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
1 กรกฎาคม 2565

61


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565

82


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565
3 พฤษภาคม 2565

78


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
1 เมษายน 2565

87


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
1 มีนาคม 2565

86


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ