การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 ตุลาคม 2564

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
15 มิถุนายน 2564

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มกราคม 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มกราคม 2564

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 พฤศจิกายน 2563

230


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
23 มิถุนายน 2563

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ