กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
9 กุมภาพันธ์ 2566

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัย สมัญแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
27 มกราคม 2566

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
24 มกราคม 2566

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
17 มกราคม 2566

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
9 ธันวาคม 2565

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
1 ธันวาคม 2565

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
28 พฤศจิกายน 2565

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
9 พฤศจิกายน 2565

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
19 สิงหาคม 2565

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
11 สิงหาคม 2565

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
11 สิงหาคม 2565

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
5 สิงหาคม 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
1 สิงหาคม 2565

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
12 กรกฎาคม 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
6 กรกฎาคม 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
1 เมษายน 2565

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
29 มีนาคม 2565

78


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ