การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ อบต.ลำภูรา ประจำปี พ.ศ.2565
14 พฤศจิกายน 2565

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี 2565
10 มกราคม 2565

92


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี 2564
8 กุมภาพันธ์ 2564

221


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ลำภูรา ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 พฤศจิกายน 542

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ