กิจการสภา อบต.ลำภูรา
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
26 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
7 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
27 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
15 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
10 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
1 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
26 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
12 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕66
9 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ลำภูรา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
7 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
27 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
17 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ