ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ลำภูรา
3 มกราคม 2562

243


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ลำภูรา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2 มกราคม 2562

29


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
16 มีนาคม 2560

222


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ