ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
9 มกราคม 2567

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4 ประจำปี 2566
5 ตุลาคม 2566

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4 ประจำปี2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2566
3 กรกฎาคม 2566

1


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ประจำปี 2566
3 เมษายน 2566

19


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ประจำปี 2566
4 มกราคม 2566

32


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2565
3 ตุลาคม 2565

28


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2565

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2565
30 มิถุนายน 2565

80


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
31 มีนาคม 2565

108


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2565
30 ธันวาคม 2564

155


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564
30 กันยายน 2564

171


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่4 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

163


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564
31 มีนาคม 2564

227


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564
29 ธันวาคม 2563

213


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2563

202


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่4 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563
1 กรกฎาคม 2563

198


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563

195


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563
27 ธันวาคม 2562

203


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่1 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ