แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 เมษายน 2567

0


รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1 เมษายน 2567

0


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพพัสดุ

เอกสารแนบ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2 ตุลาคม 2566

0


ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
1 ตุลาคม 2565

20


ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ตุลาคม 2564

181


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2564
1 มกราคม 2564

230


แผนจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2564

เอกสารแนบ