แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
1 ตุลาคม 2565

20


ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ตุลาคม 2564

181


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2564
1 มกราคม 2564

230


แผนจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2564

เอกสารแนบ