Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-290-433

 
นายชนะ ด้วนราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
(081 893 4923)
 
นายอาคม ยิ้มสง
ปลัด อบต.ลำภูรา
(086-273-2442)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มุมงานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลคะแนน ITA
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  แหล่งท่องเที่ยว
ล่องแก่งลำภูรา วันเดอร์แลนด์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1197 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 4 มกราคม 2564
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
ล่องแก่งลำภูรา วันเดอร์แลนด์💢
👉จุดหน่ายตั๋วและที่จอดรถ:ท่าตำแรดแซ่บนัว
#ล่องแก่งรอบ 10.00น. 13.00น. 15.00น.
#บัตรราคา ผู้ใหญ่ท่านละ200฿ เด็กท่านละ150฿
#ฟรี ค่าบริการรถรับ-ส่ง อาหารว่างและนำ้ดื่ม
👉เส้นทาง ขึ้นรถโดยสารจากท่าตำแรดแซ่บนัว แวะชมเหมืองมรกต สักการะสิ่งศักดิ์วัดถำ้อิโส
ลงเรือท่าไสนาว(ปากแจ่ม) ชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง แวะเล่นนำ้ ณ จุดพักเรือ ระยะทางล่องลำน้ำ
จากท่าไสนาวสู่ท่าตำแรดแซ่บนัว3กม.ใช้เวลา45นาที
👉การบริการด้านความปลอดภัย มีอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น เสื้อชูชีพ หมวกกันกระแทก กระเป๋ากันน้ำ
สต๊าฟพายเรือคอยดูแลทุกท่านตลอดเส้นทาง
👉ที่พักใกล้เคียง จุดกางเต็นท์ท่าไสนาว ,นาธา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ,ภูผายอด รีสอร์ท
☎️สนใจติดต่อ 0801400085 พี่กิ๊ก 0831872140 พี่แพต
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433
โทรสาร : 075-290-433
E-mail Address : sarabanlampura@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs