ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  5/6/2021 [12:48:04 PM]
IP Adress : 125.25.82.212
 

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

จากคุณ : จีระนัันท์
 

จากคุณ : นักพัฒนาชุมชน  5/6/2021 [1:42:39 PM]
  IP Adress : 125.25.82.212
   

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ธนาคาร ธกส.)
4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 
    (กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)
 

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา