ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   จดทะเบียนพาณิชย์  6/9/2021 [9:42:38 AM]
IP Adress : 125.25.82.212
 

จดทะเบียนพาณิชย์จดที่ไหนค่ะ  และใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างค่ะ

จากคุณ : นฤมล
 

จากคุณ : สล็อตซุปเปอร์  7/24/2021 [3:03:30 PM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

Thanks for sharing this information.สล็อตซุปเปอร์

 
 

จากคุณ : สล็อต ทดลอง เล่น  7/24/2021 [3:03:15 PM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

 

We are the provider of all slotsonline games. A variety of games to choose from Can be played both on the website and in mobile. It is the source of the most and best online slots games.สล็อต ทดลอง เล่น

 
 

จากคุณ : super slot  7/24/2021 [3:03:03 PM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

Thanks for sharing this information.super slot

 
 

จากคุณ : superslot ทางเข้า  7/24/2021 [3:02:50 PM]
  IP Adress : 180.183.129.254
   

I agree with you.superslot ทางเข้า

 
 

จากคุณ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  6/9/2021 [10:27:26 AM]
  IP Adress : 125.25.82.212
   

สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ อบต.ลำภูรา  และเอกสารหลักฐาน  ประกอบด้วย

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

3. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่

   (2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า 

   (3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง โดยสังเขป

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ